ที่อยู่ของโรงเรียน

การเดินทางมาโรงเรียน

JR Saikyo Line Itabashi station East exit ตรงหน้าสถานี (เดิน 1นาที)
รถไฟใต้ดิน Mita Line Shin Itabashi station(เดิน 5นาที)
Tobu Tojo Line Shimoitabashi station(เดิน 7นาที)

 เจอาร์ สายไซเคียว สถานีอิตาบาชิ
(นั่งรถไฟจากอิเคบุคุโระ 3 นาที หรือ นั่งรถไฟจาก สถานีชินจุกุ 8 นาที)