คอร์ส 3 เดือนภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนสามารถมาเรียนเป็นระยะเวลา 2-3 เดือนได้ โดยเรียนร่วมกับเพื่อนๆในคอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปุ่นที่ได้แบ่งห้องตามระดับเอาไว้แล้ว โดยนักเรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ครบทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด
การเรียนจะเป็นการเรียนเต็มวัน ในระหว่างที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนเจ็ท นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดได้และสามารถใช้บริการหอของโรงเรียนได้
หลังจากจบคอร์สระยะสั้นแล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อในคอร์ส 1 ปี หรือคอร์ส 1.5 ปีได้

กำหนดการเรียน และค่าเล่าเรียนปี 2023-2024

ระยะเวลาระดับชั้นค่าเล่าเรียน
12 ต.ค. – 22 ธ.ค. 2023ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
210,000 เยน
21 พ.ย. 2023 – 26 ม.ค. 2024
(23 ธ.ค. – 8 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว)
ต้นⅡ / กลางⅠ / กลางⅡ210,000 เยน
31 ธ.ค. 2023 – 24 ก.พ. 2024
(24 ธ.ค. – 4 ม.ค.ปิดเทอมฤดูหนาว)
ต้นⅡ / กลางⅠ /
กลางⅡ / สูง
210,000 เยน
49 ม.ค. – 8 มี.ค. 2024กลางⅠ / กลางⅡ / สูง140,000 เยน
51 เม.ย. – 21 มิ.ย. 2024ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
210,000 เยน
61 พ.ค. – 26 ก.ค. 2024ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
210,000 เยน
73 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2024ต้นⅡ / กลางⅠ /
กลางⅡ / สูง
185,000 เยน
81 ก.ค. – 9 ส.ค. 2024ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
115,000 เยน
91 ก.ค. – 13 ก.ย. 2024
(10 ส.ค. – 18 ส.ค. ปิดเทอมฤดูร้อน)
ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
185,000 เยน
101 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2024ต้นⅠ / ต้นⅡ /
กลางⅠ / กลางⅡ
210,000 เยน
111 พ.ย. 2024 – 24 ม.ค. 2025
(21 ธ.ค. – 5 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว)
ต้นⅡ / กลางⅠ / กลางⅡ210,000 เยน
122 ธ.ค. 2024 – 21 ก.พ. 2025
(21 ธ.ค. – 5 ม.ค.ปิดเทอมฤดูหนาว)
ต้นⅡ / กลางⅠ /
กลางⅡ / สูง
210,000 เยน
136 ม.ค. – 7 มี.ค. 2025กลางⅠ / กลางⅡ / สูง140,000 เยน

※ค่าสมัคร20,000円+ค่าแรกเข้า25,000円
※ค่าหนังสือให้นักเรียนจ่ายตามจริงตามราคาที่โรงเรียนซื้อมาจากร้านหนังสือ และค่าเอกสารประกอบการเรียนเก็บล่วงหน้า เดือนละ 500 เยน
※นักเรียนจะต้องซื้อประกันภัยจ่ายชดเชยอุบัติเหตุ (ค่าเบี้ยประกันเดือนละ 300 เยน) ประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการป่วย หรือบาดเจ็บทั่วๆไป ดังนั้นนักเรียนจึงต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับคนไปเที่ยวต่างประเทศจากประเทศตัวเองมาด้วย

เวลาเรียน

จันทร์~ศุกร์ เวลา 9:00~12:40น. และบางวันประมาณ 2~3 วันต่อสัปดาห์จะมีเรียนช่วง 14:00~15:45น. ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้สำหรับนักเรียนระดับต้น ถึงระดับกลาง แต่ว่านักเรียนระดับต้นI ขอให้เลือกคอร์สที่เริ่มต้นเรียนในเดือนเมษายน กรกฎาคม หรือเดือนตุลาคม

วิธีสมัคร

 1.  ต้องส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 4 ใบ(4㎝×3㎝)และสำเนาพาสปอร์ตมาที่โรงเรียนทางไปรษณีย์ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน (สามารถส่งเป็น ไฟล์ PDF หรือ E-mai ที่ info@jet.ac.jp ได้)
 2. เมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครแล้ว จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครคัดเลือก และค่าเข้าศึกษาให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตามยอดเงินที่ระบุในใบนั้น
 3. เมื่อตรวจสอบยืนยันยอดเงินโอนได้แล้ว ทางโรงเรียนจะส่งใบอนุญาตให้เข้าเรียนไปให้
  ※ เงินที่ชำระมาแล้ว จะไม่คืนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
 4.  นักเรียนต้องไปยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่า Working Holiday ที่สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเอง

คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีการหางานอย่างละเอียด และภาษาญี่ปุ่น โดยมืออาชีพทางด้านช่วยผู้หางานทำ และอาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงประจำโรงเรียนเจ็ท โดยคอร์สนี้จะเป็นคอร์สเรียนเต็มวัน และให้นักเรียนมีเป้าหมายที่จะสอบผ่าน N2 หรือ N1 เพราะเรามีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น 270 คาบภายใน 3 เดือน ดังนั้นเมื่อเรียนคอร์สนี้นักเรียนไม่เพียงจะได้รู้วิธีหางานทำที่ญี่ปุ่น แต่ยังได้รับความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อหางานอีกด้วย นอกจากการสัมมนาหางานแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสไปทัศนศึกษา หรือฝึกงานตามบริษัทต่างๆด้วย

รายละเอียดของคอร์สนี้

 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะสอบ N2 หรือ N1 โดยจะมีชั่วโมงเรียนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 270 คาบ(คาบละ 50 นาที) ภายในระยะเวลา 3 เดือน
 • มีสัมมนาหางานทำทั้งหมด 5 ครั้ง (① การแนะแนว ② การวิเคราะห์ตนเอง และวิเคราะห์บริษัท ③การแนะนำจุดเด่นของตนเอง และวิธีเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน ④จำลองการสอบสัมภาษณ์ ⑤งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆ)
 • มีการสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
 • มีการพาไปดูวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นเช่น คาบูกิ และมีกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินทางไกล
 • สำหรับผู้ที่ต้องการ จะมีโอกาสไปทดลองดูงานที่บริษัทญี่ปุ่น

กำหนดการและค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2024

คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระยะเวลาระดับชั้นค่าเล่าเรียน
คอร์สเดือนเมษายน 1 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2024
(สามารถต่อคอร์สได้)
กลางⅠ/กลางⅡ
(สำหรับนักเรียนตั้งแต่ N3ขึ้นไป)
210,000เยน
คอร์สเดือนตุลาคม1 ตุลาคม ถึง 20 ธันวาคม 2024
(สามารถต่อคอร์สได้)
กลาง Ⅰ/กลางⅡ
(สำหรับนักเรียนตั้งแต่ N3ขึ้นไป)
210,000เยน

※ค่าสมัคร20,000円+ค่าแรกเข้า25,000円
※ค่าหนังสือให้นักเรียนจ่ายตามจริงตามราคาที่โรงเรียนซื้อมาจากร้านหนังสือ และค่าเอกสารประกอบการเรียนเก็บล่วงหน้า เดือนละ 500 เยน
※นักเรียนจะต้องซื้อประกันภัยจ่ายชดเชยอุบัติเหตุ (ค่าเบี้ยประกันเดือนละ 300 เยน) ประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการป่วย หรือบาดเจ็บทั่วๆไป ดังนั้นนักเรียนจึงต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับคนไปเที่ยวต่างประเทศจากประเทศตัวเองมาด้วย

ชั่วโมงเรียน

จันทร์~ศุกร์ เวลา 9:00~12:40น. และบางวันประมาณ 2~3 วันต่อสัปดาห์จะมีเรียนช่วง 14:00~15:45น. ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับตั้งแต่ N3 ขึ้นไปและตั้งใจอย่างจริงจังที่จะหางานที่ประเทศญี่ปุ่น

วิธีสมัคร

 1. ต้องส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 4 ใบ(4㎝×3㎝)และสำเนาพาสปอร์ตมาที่โรงเรียนทางไปรษณีย์ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน (สามารถส่งเป็น ไฟล์ PDF หรือ E-mai ที่ info@jet.ac.jp ได้)
 2.  หลังจากตรวจสอบยืนยันระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครคัดเลือก และค่าเข้าศึกษาให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตามยอดเงินที่ระบุในใบนั้น
 3. เมื่อตรวจสอบยืนยันยอดเงินโอนได้แล้ว ทางโรงเรียนจะส่งใบอนุญาตให้เข้าเรียนไปให้
  ※ เงินที่ชำระมาแล้ว จะไม่คืนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
 4. นักเรียนต้องไปยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่า Working Holiday ที่สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเอง

คอร์สฤดูร้อน(ฤดูร้อนของญี่ปุ่นคือตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม)

คอร์สนี้จะเปิดสอนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม เป็นคอร์สระยะ 6 สัปดาห์
ในช่วง 4 สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม จะเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปโดยแยกตามระดับชั้นที่เหมาะกับระดับของนักเรียน และนักเรียนจะได้เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภายในโรงเรียนที่จะจัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมด้วย นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเช่น การทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆภายในกรุงโตเกียว การไปดูคาบูกิ และการไปดูดอกไม้ไฟด้วย
ในช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนสิงหาคม จะเป็นการเรียนโดยเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการสนทนาให้กับนักเรียน พร้อมๆกับการศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับไวยากรณ์ไปด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการสนทนาด้วยความสนุก

กำหนดการและค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2024

คอร์สฤดูร้อนระยะเวลาระดับชั้นค่าเล่าเรียน
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป1 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2024
(4 สัปดาห์)
วันที่ 28 เดือนมิถุนายนจะมีการสอบวัดระดับแบ่งคลาสเรียน
ต้นⅠ/ต้นⅡ /
กลางⅠ/ กลางⅡ
70,000 เยน
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2024
(2 สัปดาห์)
ต้นⅠ/ต้นⅡ /
กลางⅠ/ กลางⅡ
45,000 เยน

※ค่าสมัคร20,000円+ค่าแรกเข้า25,000円
※หลังจากจบคอร์สฤดูร้อนแล้วนักเรียนสามารถเรียนต่ออีก 4 สัปดาห์คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน โดยเรียนต่อในชั้นเดียวกับช่วงเดือนกรกฎาคม (ค่าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน คือ 185,000เยน)
※ค่าหนังสือให้นักเรียนจ่ายตามจริงตามราคาที่โรงเรียนซื้อมาจากร้านหนังสือ และค่าเอกสารประกอบการเรียนเก็บล่วงหน้า เดือนละ 500 เยน
※นักเรียนจะต้องซื้อประกันภัยจ่ายชดเชยอุบัติเหตุ (ค่าเบี้ยประกันเดือนละ 300 เยน) ประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการป่วย หรือบาดเจ็บทั่วๆไป ดังนั้นนักเรียนจึงต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับคนไปเที่ยวต่างประเทศจากประเทศตัวเองมาด้วย

ชั่วโมงเรียน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม (ระยะเวลา 4 สัปดาห์) จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-12:40น. และหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ แต่ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีชั่วโมงเรียนช่วงบ่ายสัปดาห์ละ 1-2 วัน
 • ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 9 สิงหาคม (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00-12:40น. แหละหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นต้น จนถึงชั้นกลาง

วิธีสมัคร

 1. ต้องส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 4 ใบ(4㎝×3㎝)และสำเนาพาสปอร์ตมาที่โรงเรียนทางไปรษณีย์ก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน (สามารถส่งเป็น ไฟล์ PDF หรือ E-mai ที่ info@jet.ac.jp ได้)
 2. เมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครแล้ว จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครคัดเลือก และค่าเข้าศึกษาให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตามยอดเงินที่ระบุในใบนั้น
 3. เมื่อตรวจสอบยืนยันยอดเงินโอนได้แล้ว ทางโรงเรียนจะส่งใบอนุญาตให้เข้าเรียนไปให้
  ※ เงินที่ชำระมาแล้ว จะไม่คืนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
 4.  นักเรียนต้องไปยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่า Working Holiday ที่สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเอง

คอร์สไพรเวท

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ นอกจากคอร์สไพรเวทแล้ว นอกจากคอร์สไพรเวทแบบตัวต่อตัวแล้ว ยังมีคอร์สกึ่งไพรเวทด้วย คือสามารถเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ถึง 5 คน
ทางโรงเรียนสามารถออกแบบคอร์สตามวัตถุประสงค์ต่างๆของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น อยากเน้นการฝึก 「พูด」 อยากเรียน 「คันจิ」 อยากติวสอบJLPT อยากเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อยากเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
ที่ผ่านมาเคยได้รับงานจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้สอนนักรียนที่จะมาทำงานพยาบาล นอกจากนั้นยังเคยได้รับงานจากหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศด้วย
สามารถสอนแบบออนไลน์ก็ได้ และให้ไปสอนนอกสถานที่ก็ได้
รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน

คอร์สไพรเวท /
คอร์สกึ่งไพรเวท
(คาบละ 50 นาที)

คอร์สไพรเวท ตัวต่อตัว 5,500 เยน
คอร์สกึ่งไพรเวท นักเรียน 2 คน 3,000เยน/คน
คอร์สกึ่งไพรเวท นักเรียน 3 คน 2,100เยน/คน
หากจะเรียนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป เงื่อนไขเป็นไปตามตกลง

※ไม่เก็บค่าสมัครและค่าแรกเข้า