ปีการศึกษา 2023

31 มีนาคมสอบแบ่งห้อง
3 เมษายนพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
4 เมษายนเริ่มเรียนวันแรก
29 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาพื้นฐาน)
5 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาศึกษาต่อ)
15 กันยายนพิธีจบการศึกษา(สาขาวิชาพื้นฐาน)
2 ตุลาคมสอบแบ่งห้อง
3 ตุลาคมพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
4 ตุลาคมสาขาวิชาพื้นฐาน เริ่มเรียนวันแรก
23 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2024วันหยุดยาวฤดูหนาว
8 มีนาคม 2024พิธีจบการศึกษา

ปีการศึกษา 2022

1 เมษายนสอบแบ่งห้อง
4 เมษายนพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
5 เมษายนเริ่มเรียนวันแรก
13 สิงหาคม ถึง 21 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาพื้นฐาน)
13 สิงหาคม ถึง 21 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาศึกษาต่อ)
16 กันยายนพิธีจบการศึกษา(สาขาวิชาพื้นฐาน)
3 ตุลาคมสอบแบ่งห้อง
6 ตุลาคมพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
7 ตุลาคมสาขาวิชาพื้นฐาน เริ่มเรียนวันแรก
24 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2023วันหยุดยาวฤดูหนาว
13 มีนาคม 2023พิธีจบการศึกษา