ปีการศึกษา 2024

1 เมษายนสอบแบ่งห้อง
2 เมษายนพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
4 เมษายนเริ่มเรียนวันแรก
27 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาพื้นฐาน)
3 สิงหาคม ถึง 18 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาศึกษาต่อ)
13 กันยายนพิธีจบการศึกษา(สาขาวิชาพื้นฐาน)
1 ตุลาคมสอบแบ่งห้อง
2 ตุลาคมพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
3 ตุลาคมสาขาวิชาพื้นฐาน เริ่มเรียนวันแรก
21 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม 2025วันหยุดยาวฤดูหนาว
7 มีนาคม 2025พิธีจบการศึกษา

ปีการศึกษา 2023

31 มีนาคมสอบแบ่งห้อง
3 เมษายนพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
4 เมษายนเริ่มเรียนวันแรก
29 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาพื้นฐาน)
5 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาศึกษาต่อ)
15 กันยายนพิธีจบการศึกษา(สาขาวิชาพื้นฐาน)
2 ตุลาคมสอบแบ่งห้อง
4 ตุลาคมพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
5 ตุลาคมสาขาวิชาพื้นฐาน เริ่มเรียนวันแรก
23 ธันวาคม ถึง 7 มกราคม 2024วันหยุดยาวฤดูหนาว
11 มีนาคม 2024พิธีจบการศึกษา