ปีการศึกษา 2022

วันศุกร์ที่ 1 เมษายนสอบแบ่งห้อง
วันจันทร์ที่ 4 เมษายนพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
วันอังคารที่ 5 เมษายนเริ่มเรียนวันแรก
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาพื้นฐาน)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมวันปิดเทอมฤดูร้อน(สาขาวิชาศึกษาต่อ)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายนพิธีจบการศึกษา(สาขาวิชาพื้นฐาน)
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมสอบแบ่งห้อง
วันอังคารที่ 4 ตุลาคมพิธีเข้ารับการศึกษา และการปฐมนิเทศน์
วันพุธที่ 5 ตุลาคมสาขาวิชาพื้นฐาน เริ่มเรียนวันแรก
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ถึง วันพุธที่ 4 มกราคม 2023วันหยุดยาวฤดูหนาว
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2023พิธีจบการศึกษา