ผลการสอบ และการเรียนต่อหรือเข้าทำงาน

การศึกษาต่อ

ท่านที่ต้องการศึกษาต่อ โรงเรียนเฉพาะทาง (โรงเรียนเซนมง) หรือ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นกรุณาดูตรงนี้ ทางโรงเรียนเจ็ทได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อมาให้แล้ว

การทำงาน

สำหรับท่านที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น กรุณาดูตรงนี้ ทางโรงเรียนเจ็ทได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการหางานมาให้แล้ว

ผลการสอบ JLPT -เฉพาะภาษาญี่ปุ่น-

ผลการสอบ JLPT ย้อนหลัง 5 ปีของนักเรียนเจ็ท

ผลการสอบ EJU -เฉพาะภาษาญี่ปุ่น-

ผลการสอบ EJU ย้อนหลัง 5 มีของนักเรียนเจ็ท

ข้อมูลการผ่านเข้าศึกษาต่อ -เฉพาะภาษาญี่ปุ่น-

ผลการสอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา เฉพาะสถาบันหลัก