การหางานทำในประเทศญี่ปุ่น

จากผลสำรวจในปี 2020 นักเรียนที่จบมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นสามารถหางานทำได้ประมาณ 31% และนักเรียนที่สามารถหางานทำในประเทศญี่ปุ่นได้หลังจากจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีอยู่ประมาณ 6% แต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพยายามเพิ่มการสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติหางานทำได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงคิดว่าหลังจากนี้อัตราส่วนของนักเรียนที่สามารถหางานทำได้จะมีเพิ่มขึ้น
ในการที่จะหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้วีซ่าอยู่อาศัย มีเงื่อนไขว่านักเรียนต้องจบมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นหรื่อประเทศอื่นซึ่งเป็นระบบเรียน 4 ปีหรือ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเฉพาะทางในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะทาง
แต่ว่า แม้จะเป็น “วีซ่าทำงาน” แต่ก็มีวีซ่าหลายแบบได้แก่ “วิศวกร มนุษศาสตร์ งานระหว่างประเทศ” “อาจารย์มหาวิทยาลัย” “บริหารธุรกิจ จัดการธุรกิจ” “กิจกรรมพิเศษ”
ในส่วนของสถานการณ์การหางานทำของนักศึกษาต่างชาติจะมีเขียนไว้ละเอียดในรายงาน “สถานการณ์การหางานทำในบริษัทญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ” ซึ่งจะออกโดยกรมควบคุมการเข้าออกและอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น(Immigration Service Agency of Japan: 出入国在留管理庁)ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อย่างไรก็ตามจะมีบางอาชีพที่ไม่สามารถขอวีซ่าอยู่อาศัยได้ หรือขอได้ยาก เช่น ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างทำขนม เชฟทำอาหาร

คอร์ส

นักเรียนที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น กรุณาเลือก “คอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นคอร์สเรียนเต็มวันซึ่งจะได้เรียนครบทุกทักษะได้แต่ “การอ่าน” “การเขียน” “การฟัง” “การพูด” อย่างสมดุลย์ สำหรับชั้นเรียนระดับกลางถึงระดับสูงจะมีเป้าหมายสอบผ่าน N2 หรือ N1
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโอกาสที่จะได้สังสรรค์แลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นในท้องถิ่นหลายครั้ง ดังนั้นไม่เพียงแต่นักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของตนเองเพื่อการหางานทำได้แล้ว นักเรียนยังสามารถฝึกฝนเพิ่มทักษะการสื่อสารที่จำเป็นหลังจากหางานทำได้แล้วได้อีกด้วย

สัมมนาเกี่ยวกับการหางานทำ

ทางโรงเรียนจะมีจัดสัมมนาเกี่ยวกับการหางานทำในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงละ 5 ครั้ง
นักเรียนที่เรียนคอร์สระยะสั้นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน หรือช่วงเดือนตุลาคมก็สามารถเข้าร่วมสัมมนาหางานได้
สัมมนาหางานทำแต่ละซีรี่ย์จะมีทั้งหมด 5 ครั้ง ① การแนะแนว ② การวิเคราะห์ตนเอง และวิเคราะห์บริษัท ③การแนะนำจุดเด่นของตนเอง และวิธีเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน ④จำลองการสอบสัมภาษณ์ ⑤งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ในส่วนของวิธีเขียนการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์บริษัท การแนะนำจุดเด่นของตนเอง การเขียนประวัติส่วนตัว การฝึกซ้อมการสอบสัมภาษณ์ จะมีมืออาชีพคอยแนะนำ
งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัททางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นหอการค้ากรุงโตเกียว
นอกจากสัมมนาเกี่ยวกับการหางานทำแล้ว ยังมีโอกาสทัศนศึกษาที่บริษัทต่างๆ และยังมีโอกาสฝึกงานอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนJETที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการหางานทำจะคอยช่วยสนับสนุนการหางานทำของนักเรียนตลอดทั้งปี โดยทั้งช่วยหาขอมูลมาให้และช่วยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้วย

ตัวอย่างนักเรียน JET ที่ได้งานทำ

คุณ A

ประเภทกิจการของบริษัทที่นักเรียนได้งาน・แผนก
กิจการขายและบริการการด้านการสื่อสาร・ฝ่ายขาย

ข้อความถึงรุ่นน้อง
ฉันเลือกบริษัทที่ยินดีรับชาวต่างชาติ ควรเลือกบริษัทที่ไม่ต้องให้สอบ SPI(ข้อสอบวัดความเหมาะสมทางอาชีพ)

สัญชาติ เพศ อายุฮ่องกง・ชาย・26ปี
ประวัติการศึกษา(วิชาเอก)จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษ (เภสัช)
การหางานทำลงทะเบียนในเว็บ My navy เข้าร่วมสัมมนาหางานกับโรงเรียนJET
และใช้บริการศูนย์จัดหางานสำหรับคนต่างชาติแห่งกรุงโตเกียว (โยซียะ)

คุณ B

ประเภทกิจการของบริษัทที่นักเรียนได้งาน・แผนก
กิจการผลิตและขายเครื่องนอน・ฝ่ายขาย

ข้อความถึงรุ่นน้อง
วิธีเขียนในหัวข้อเหตุผลที่ต้องการสมัครที่นี่(志望動機)นั้นสำคัญมาก บางครั้งก็ศึกษาวิธีสอบสัมภาษณ์จาก YouTube ตอนสอบพยายามพูดไปทางบวก พยายามเข้านะ

สัญชาติ เพศ อายุไต้หวัน・หญิง・24ปี
ประวัติการศึกษา(วิชาเอก)จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวัน(บริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
การหางานทำเข้าร่วมสัมมนาหางานกับโรงเรียนJET และลงทะเบียนกับ Halo work ที่ โยสึยะ

คุณ C

ประเภทกิจการของบริษัทที่นักเรียนได้งาน・แผนก
กิจการด้านIT・Data Engineer

ข้อความถึงรุ่นน้อง
พยายามไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าคุณจะสามารถหาสถานที่ที่เหมาะกับตนเองได้

สัญชาติ เพศ อายุไทย・ชาย・24ปี
ประวัติการศึกษา(วิชาเอก)มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย(การบัญชี)
การหางานทำลงทะเบียนใน My Navi 2020 เข้าร่วมสัมมนาหางานของโรงเรียนJET
ไปร่วมงานสำหรับการหางานทำ(เช่นที่จัดที่ อิเคบุคุโร เมโทรโพลิตัน)

คุณ D

ประเภทกิจการของบริษัทที่นักเรียนได้งาน・แผนก
กิจการผลิตและขายชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์(ฝ่ายขายและการตลาด)

ข้อความถึงรุ่นน้อง
ส่งใบสมัครไปทั้งหมด 10 บริษัท ได้รับการตอบกลับ  3 บริษัท และได้งานบริษัทที่ 3 ตอนไปสัมภาษณ์คุยกับผู้บริหาร 3 ท่านสนุกดี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

สัญชาติ เพศ อายุไต้หวัน・หญิง・24ปี
ประวัติการศึกษา(วิชาเอก)มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวัน(บริหารรัฐศาสตร์)
การหางานทำไปขึ้นทะเบียนกับ Halo work ที่ โยสึยะ (ศูนย์จัดหางานสำหรับคนต่างชาติแห่งกรุงโตเกียว)

คุณ E

ประเภทกิจการของบริษัทที่นักเรียนได้งาน・แผนก
บริษัทเครื่องเสียงทุนต่างประเทศ(บัญชี・บุคคล)

ข้อความถึงรุ่นน้อง
พยายามเข้า อย่ายอมแพ้

สัญชาติ เพศ อายุไต้หวัน・หญิง・23ปี
ประวัติการศึกษา(วิชาเอก)จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวัน(บริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
การหางานทำไปขึ้นทะเบียนกับ Halo work ที่ โยสึยะ (ศูนย์จัดหางานสำหรับคนต่างชาติแห่งกรุงโตเกียว)
จากการแนะนำของเพื่อน

ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการหางานทำ