สอบถามทางโทรศัพท์

TEL:+81-3-3916-2101 FAX:+81-3-3916-5333

ช่วงเวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับโทรศัพท์:เวลาญี่ปุ่น 9น.~17น.(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ และช่วงวันหยุดปีใหม่)

การสอบถามทางอีเมล

ในการตอบอาจจะใช้เวลาประมาณ 2~3วัน

    รายละเอียดของคำถาม จำเป็น


    เอกสารที่จะส่งให้สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDFได้จากตรงนี้

    ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ

    จำเป็น

    จำเป็น

    ●หากนักเรียนต้องการให้ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์

    ข้อมูลของนักเรียน สำหรับนักเรียนที่อยากเข้าเรียน

    จำเป็น

    จำเป็น

    หน้าจอ ยืนยัน ไม่แสดงผลขึ้นมา

    เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้

    ※แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสมัคร โรงเรียนจะส่งให้หลังจากที่นักเรียนได้ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วเท่านั้น

    แผ่นพับแนะนำโรงเรียน

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาญี่ปุ่น)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาจีนตัวเต็ม)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาไต้หวัน)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาอังกฤษ)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาอินโดนีเซีย)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาไทย)

    แนะนำการสมัคร
    (ภาษาเกาหลีใต้)