สอบถามทางโทรศัพท์

TEL:+81-3-3916-2101 FAX:+81-3-3916-5333

ช่วงเวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับโทรศัพท์:เวลาญี่ปุ่น 9น.~17น.(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ และช่วงวันหยุดปีใหม่)

การสอบถามทางอีเมล

ในการตอบอาจจะใช้เวลาประมาณ 2~3วัน

  รายละเอียดของคำถาม จำเป็น


  เอกสารที่จะส่งให้สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDFได้จากตรงนี้

  ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ

  จำเป็น

  จำเป็น

  ●หากนักเรียนต้องการให้ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์

  ข้อมูลของนักเรียน สำหรับนักเรียนที่อยากเข้าเรียน

  จำเป็น

  จำเป็น

  หน้าจอ ยืนยัน ไม่แสดงผลขึ้นมา

  เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้

  ※แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสมัคร โรงเรียนจะส่งให้หลังจากที่นักเรียนได้ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วเท่านั้น

  แผ่นพับแนะนำโรงเรียน

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาญี่ปุ่น)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาจีนตัวเต็ม)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาไต้หวัน)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาอังกฤษ)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาอินโดนีเซีย)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาไทย)
  Update!

  แนะนำการสมัคร
  (ภาษาเกาหลีใต้)
  Update!