รับสมัครนักเรียน

นักเรียนต่างชาติ

เป็นหัวข้อที่จำเป็น สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะได้รับวีซ่านักเรียนแล้วเดินทางมาเรียน
นักเรียนที่จบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว และต้องการจะเข้าโรงเรียนเจ็ท หรือนักเรียนที่ต้องการย้ายจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งอื่น มาที่เจ็ท ขอให้ดูหัวข้อนี้

นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนต่างชาติ

หัวข้อนี้จะเป็นรายละเอียดสำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน อาจจะเป็นท่านที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทอื่น เช่นวีซ่าครอบครัว วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าทำงาน หรือท่านที่มีมาญี่ปุ่นเพื่อจะทำงานพยาบาลในโครงการ EPA หรือท่านที่ต้องการจะเรียนออนไลน์จากต่างประเทศ กรุณาดูหัวข้อนี้

งานแนะนำโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับงานแนะนำโรงเรียนที่จัดขึ้นตามเมืองใหญ่ในต่างประเทศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการออกบูธของโรงเรียนเจ็ทตามงานแฟร์ด้านการศึกษา กรุณาดูหัวข้อนี้