นักเรียนที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดี จะมีโอกาสได้รับทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ทุนกองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิทากายามะ (Takayama-foundation:髙山国際教育財団) ทุนมูลนิธิเคียวริสึ(Kyoritsu International Foundation, 共立国際交流財団) ทุนมูลนิธิเซมโมโตะ(Zemmoto Foundation,千本財団)เป็นต้น
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JET มีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมในท้องถิ่น โดยศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตอารีย์ได้บริจาคเงินเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อคอยสนับสนุนนักเรียนให้สามารถตั้งใจเรียนได้อย่างสบายใจ

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

มูลค่าที่ได้รับ:48,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:ครึ่งปี หรือ 1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 6 ปี

ปี 2017 ไต้หวัน (2) อเมริกา (1)
ปี 2018 มาเลเซีย (1) ไต้หวัน (1) อินโดนีเซีย (1)
ปี 2019 อินโดนีเซีย (1) ไต้หวัน(1)
ปี 2020 มาเลเซีย (1) อินโดนีเซีย (1) ไต้หวัน (3)
ปี 2021 อินโดนีเซีย (1) มาเลเซีย (1) ฮ่องกง (1)
ปี 2022 อินโดนีเซีย (3) ไต้หวัน (2) มาเก๊า (1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(ทุนล่วงหน้า)

มูลค่าที่ได้รับ:48,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

แต่ละปีจะได้ 1~7คน

เกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนที่ได้คะแนน EJU สูงจะได้รับทุนล่วงหน้าโดยจะเริ่มได้รับทุนหลังจากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ทุนมูลนิธิทาคายามะ

มูลค่าที่ได้รับ:130,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 7 ปี

ปี 2017 ไต้หวัน (1) อินโดนีเซีย (1)
ปี 2018 ไต้หวัน (1) อินโดนีเซีย (1)
ปี 2019 อินโดนีเซีย (1)
ปี 2020 มาเลเซีย (1)
ปี 2021 มาเลเซีย (1) ไต้หวัน (1)
ปี 2022 ไต้หวัน (2)
ปี 2023 อินโดนีเซีย (2) ไต้หวัน(1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิทาคายามะ

ทุนมูลนิธิเคียวริสึ

มูลค่าที่ได้รับ:60,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2019 มาเลเซีย(2)
ปี 2020 มาเลเซีย(1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิเคียวริสึ

ทุนมูลนิธิเซมโมโตะ

มูลค่าที่ได้รับ:50,000~80,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:4ปี6เดือน (ปีแรกรับตอนเรียนที่JETปีต่อไปรับตอนเรียนมหาวิทยาลัย)

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2019 อินโดนีเซีย(1)
ปี 2020 อินโดนีเซีย (1) ไทย(1)
ปี 2021 อินโดนีเซีย (1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิเซมโมโตะ (เฉพาะนักเรียนที่มีจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เป็นต้น)

ทุนจากสมาคมผู้สนับสนุนโรงเรียนJET

มูลค่าที่ได้รับ:มอบให้ครั้งเดียว 10,000~150,000เยน

เกณฑ์การคัดเลือก

ทุนมอบให้ครั้งเดียวสำหรับ นักเรียนที่เรียนดีอย่างยิ่ง และมีความประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดี