นักเรียนที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดี จะมีโอกาสได้รับทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ทุนกองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิทากายามะ (Takayama-foundation:髙山国際教育財団) ทุนมูลนิธิเคียวริสึ(Kyoritsu International Foundation, 共立国際交流財団) ทุนมูลนิธิเซมโมโตะ(Zemmoto Foundation,千本財団)เป็นต้น
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JET มีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมในท้องถิ่น โดยศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตอารีย์ได้บริจาคเงินเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อคอยสนับสนุนนักเรียนให้สามารถตั้งใจเรียนได้อย่างสบายใจ

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

มูลค่าที่ได้รับ:30,000เยนหรือ48,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:ครึ่งปี หรือ 1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2017 ไต้หวัน (2) อเมริกา(1)
ปี 2018 มาเลเซีย (1) ไต้หวัน(1) อินโดนีเซีย(1)
ปี 2019 อินโดนีเซีย (1) ไต้หวัน(1)
ปี 2020 มาเลเซีย(1) อินโดนีเซีย (1) ไต้หวัน (3) ปี 2021 อินโดนีเซีย (1) มาเลเซีย(1) ฮ่องกง(1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(ทุนล่วงหน้า)

มูลค่าที่ได้รับ:48,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

แต่ละปีจะได้ 1~7คน

เกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนที่ได้คะแนน EJU สูงจะได้รับทุนล่วงหน้าโดยจะเริ่มได้รับทุนหลังจากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ทุนมูลนิธิทาคายามะ

มูลค่าที่ได้รับ:70,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2017 ไต้หวัน(1) อินโดนีเซีย(1)
ปี 2018 ไต้หวัน(1) อินโดนีเซีย(1)
ปี 2019 อินโดนีเซีย(1)
ปี 2020 มาเลเซีย(1) ปี 2021 มาเลเซีย (1) ไต้หวัน (1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิทาคายามะ

ทุนมูลนิธิเคียวริสึ

มูลค่าที่ได้รับ:60,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:1ปี

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2019 มาเลเซีย(2)
ปี 2020 มาเลเซีย(1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิเคียวริสึ

ทุนมูลนิธิเซมโมโตะ

มูลค่าที่ได้รับ:60,000~120,000เยนต่อเดือน
ระยะเวลา:4ปี6เดือน (ปีแรกรับตอนเรียนที่JETปีต่อไปรับตอนเรียนมหาวิทยาลัย)

ผลการได้รับทุนย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2019 อินโดนีเซีย(1)
ปี 2020 อินโดนีเซีย (1) ไทย(1)
ปี 2021 อินโดนีเซีย (1)

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางJETจะประเมินทั้งพฤติกรรมและผลการเรียนในภาพรวมแล้วเสนอไปทางมูลนิธิเซมโมโตะ (เฉพาะนักเรียนที่มีจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เป็นต้น)

ทุนจากสมาคมผู้สนับสนุนโรงเรียนJET

มูลค่าที่ได้รับ:มอบให้ครั้งเดียว 10,000~150,000เยน

เกณฑ์การคัดเลือก

ทุนมอบให้ครั้งเดียวสำหรับ นักเรียนที่เรียนดีอย่างยิ่ง และมีความประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดี