คอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปุ่น (วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน)ที่โรงเรียน JET ก็เป็นคอร์สรูปแบบเรียนเต็มวัน คอร์สนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเรียนต่อที่โรงเรียนเฉพาะทาง หรือ หางานทำในประเทศญี่ปุ่น
และนักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์โดยการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น หรือการโฮมสเตย์
โดยคอร์สนี้จะได้เรียนเพื่อเตรียมสอบ JLPT ระดับ N1 หรือ N2 ด้วย นักเรียนจึงได้ความรู้ทั้งการอ่านและเขียนอย่างสมดุลย์กัน
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเฉพาะทาง ทางโรงเรียนจอมีการสอนสอบสัมภาษณ์ด้วย
และสำหรับนักเรียนที่จะหางานทำสามารถเลือกเข้าสัมมนาหางานทำได้ด้วย
คอร์สนี้จะเปิดปีละสองรอบคือ เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม โดยเป็นคอร์สระยะเวลา 1 ปี แต่นักเรียนสามารถต่อคอร์สได้นานสุด 2 ปี เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย

คอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปุ่นเข้าเรียนเดือนเมษายน หรือเดือนตุลาคม

เทอมที่ 1
เม.ย. – ก.ย. หรือ ต.ค. – มี.ค.
เทอมที่ 2
ต.ค. – มี.ค. หรือ เม.ย. – ก.ย.
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA / B
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ(1 ปี 3 เดือน)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
440ชั่วโมง(ภาษาญี่ปุ่น)440ชั่วโมง(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับระดับต้น กลาง สูง
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับต้น กลาง สูง
(ภาษาญี่ปุ่น)
ค่าเรียน700,000เยน

※คอร์สภาษาญี่ปุ่นถูกกำหนดให้มีหลักสูตร 1 ปี แต่หากเข้าเรียนครบตามเวลาที่กำหนดสามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้อีกไม่เกิน1ปี

ตารางเรียนรายสัปดาห์ของ 「คอร์สภาษาญี่ปุ่น」

เทอมที่ 1 ของ「คอร์ส 1.5 ปี เตรียมศึกษาต่อ」เทอมที่ 1 และ 2 ของ「คอร์ส 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ」และทั้ง 2 เทอมของ「คอร์ส 1 ปีภาษาญี่ปุ่น」จะใช้ตารางเรียนของ「คอร์สภาษาญี่ปุ่น

ระดับกลาง และสูง

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
19:00-9:50ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
29:55-10:45
310:55-11:45ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
411:50-12:40
514:00-14:50เหตุการณ์ญี่ปุ่นคันจิคันจิ/การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นเหตุการณ์ญี่ปุ่น
614:55-15:45 /

ระดับต้น

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
19:00-9:50ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
29:55-10:45
310:55-11:45ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
411:50-12:40
514:00-14:50 / ภาษาญี่ปุ่นคันจิ/การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่น /
614:55-15:45

ตำราที่ใช้

ชั้นเรียนระดับต้นจะใช้ตำรา「みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ」(Minna No Nihongo ฉบับปรับปรุง 2nd Edition) ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจะใช้ตำรา「中級へ行こう(จูคิวเอะอิโค」、「中級を学ぼう(จูคิวโอะมานาโบ」、「TRY!日本語能力試験 文法からのばす日本語(ทราย 」、「日本語総まとめ」、「毎日の聞き取り50日」ร่วมกับบทความในหนังสือพิมพ์ และงานประพันธ์ที่ได้รับรางวัลของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

จุดเด่นของคอร์สภาษาญี่ปุ่น

  • มีเวลาเรียนปีละมากกว่า 880 ชั่วโมง เพราะเป็นระบบเรียนเต็มวัน จะมีการสอนทักษะทั้งสี่ด้านได้แก่  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างสมดุลย์ พร้อมทั้งติวเพื่อเพิ่มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ด้วย
  • 「วิชาเหตุการณ์ญี่ปุ่น」นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อที่น่าสนใจได้ จากหัวข้อมากมายอย่างเช่น เรียนการสนทนาที่เป็นธรรมชาติจากละครทีวีที่ได้รับความนิยม เรียนอักษรศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น เรียนร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเป็นต้น
  • 「คันจิ」จะแบ่งห้องใหม่โดยแบ่งตามระดับความสามารถของนักเรียน มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้คันจิอีกด้วย
  • 「การอ่าน」 ทางโรงเรียนจัดเวลาไว้สำหรับอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นระดับง่าย
  •  นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ โดยอาศัยเวลาว่างจากการเรียน
  • มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีละมากกว่า 20 ครั้ง
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์ที่จัดขึ้นทั่วประเทศได้ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
  • นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมชม คาบุกิ และประเพณีชงชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น
  •  มีกิจกรรมต่างๆที่จัดเตรียมไว้อีกมากมาย เช่น ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงงานต่างๆ และเดินทางไกล
  • สามารถเข้าเรียนคอร์สระยะสั้น (1 – 3 เดือน) ได้

การแนะแนวเกี่ยวกับการหางาน

ทางโรงเรียนจะมีการเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการหางานและผู้บริหารของกิจการที่อยู่ในท้องถิ่นมาเพื่อจัดสัมมนาเกี่ยวกับการหางาน(ทั้งหมด 5ครั้ง แบ่งเป็น ① การแนะแนว② การวิเคราะห์ตนเอง และวิเคราะห์บริษัท③การแนะนำจุดเด่นของตนเอง และวิธีเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน④จำลองการสอบสัมภาษณ์⑤งานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆ)นอกจากนั้นโรงเรียน JET ยังมีการช่วยเหลือนักเรียนในการหางานทำตลอดทั้ง 1 ปี โดยนักเรียนสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวการหางานทำของโรงเรียนได้ด้วย