ท่านที่ครอบครัวอยู่ในญี่ปุ่น หรืออยู่กับคนสัญชาติญี่ปุ่น

สำหรับท่านที่มีวีซ่าติดตามครอบครัว หรือคู่สมรสเป็นชาวญี่ปุ่น หรือท่านที่มีสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าเรียนโรงเรียนเจ็ท

คอร์ส 2ปี 1.5ปี 1ปี ศึกษาต่อ
คอร์ส 1ปีภาษาญี่ปุ่น
คอร์ส 3เดือน ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คอร์สฤดูร้อน
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
(เป็น PDFก็ได้)
・ใบสมัคร
・ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด
・สำเนาพาสปอร์ต
・สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น (คนที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่ต้องส่ง)
・ภาพถ่าย
・ใบสมัคร
・ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด
・สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น (คนที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่ต้องส่ง)
・ภาพถ่าย
ระยะเวลาสมัครพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้าพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้า
ค่าเล่าเรียน・ได้รับยกเว้นค่าสมัคร
(สำหรับนักเรียนที่สมัครตั้งแต่เดือนเมษายน2022)
・ค่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายทีละ 3 เดือนได้เช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติ
ได้รับยกเว้นค่าสมัคร
(สำหรับนักเรียนที่สมัครตั้งแต่เดือนเมษายน2022)

สำหรับท่านที่มีวีซ่าท่องเที่ยว

หากท่านที่มีวีซ่าระยะสั้นที่สามารถอยู่ได้ 90วัน (วีซ่าท่องเที่ยว) ต้องการจะสมัคร

คอร์ส 3เดือน ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คอร์สฤดูร้อน
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
(เป็น PDFก็ได้)
・ใบสมัคร
・สำเนาพาสปอร์ต
・ภาพถ่าย
ระยะเวลาสมัครพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้า
ค่าเล่าเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนจะคิดค่าสมัคร 20,000เยน และค่าแรกเข้าครึ่งเดียวของนักเรียนปกติ คือ 25,000เยนแต่ว่าหากนักเรียนเรียนต่อคอร์สตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าแรกเข้าส่วนต่างเพิ่มอีก 25,000เยน

สำหรับท่านที่เวิร์คกิงฮอลิเดย์

สำหรับท่านที่มีวีซ่ากิจกรรมพิเศษ(วีซ่าเวิร์คกิงฮอลิเดย์) ที่อยากเข้าโรงเรียนเจ็ท

คอร์ส 2ปี 1.5ปี 1ปี ศึกษาต่อ
คอร์ส 1ปีภาษาญี่ปุ่น
คอร์ส 3เดือน ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คอร์สฤดูร้อน
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร・ใบสมัคร
・ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด
・สำเนาพาสปอร์ต
・สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น (คนที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่ต้องส่ง)
・ภาพถ่าย
・ใบสมัคร
・ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุด
・สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น (คนที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่ต้องส่ง)
・ภาพถ่าย
ระยะเวลาสมัครพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้าพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้า
ค่าเล่าเรียนค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียนเท่ากับนักเรียนต่างชาติคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนจะคิดค่าสมัคร 20,000เยน และค่าแรกเข้าครึ่งเดียวของนักเรียนปกติ คือ 25,000เยนแต่ว่าหากนักเรียนเรียนต่อคอร์สตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าแรกเข้าส่วนต่างเพิ่มอีก 25,000เยน

สำหรับหน่วยงานทางการแพทย์ที่จะรับนักเรียนสมัครงานพยาบาล

สำหรับท่านที่เดินทางมาญี่ปุ่นตามโครงการ EPA(Economic partnership agreement:経済連携協定) และต้องการจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายว่าต้องการผ่าน N2 และผ่านข้อสอบของรัฐบาลญี่ปุ่น ทางโรงเรียนเจ็ทขอแนะนำคอร์สกึ่งไพรเวทกลุ่มละ 2-5 คน
แผนการเรียนทางโรงเรียนจะนำเสนอตามความต้องการ

คอร์สไพรเวท / คอร์สกึ่งไพรเวท
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
(เป็น PDFก็ได้)
・ใบสมัคร
・สำเนาพาสปอร์ต
・ภาพถ่าย
ระยะเวลาสมัครพยายามสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างช้าต้องส่งก่อนถึงวันเปิดเรียน 1 เดือนล่วงหน้า
ค่าเล่าเรียนค่าเรียนต่อ 50นาที
คอร์สไพรเวท 1 ต่อ 1 ค่าเรียน 5,500เยน
คอร์สกึ่งไพรเวท 1 ต่อ 2 ค่าเรียน 3,000เยน/คน
คอร์สกึ่งไพรเวท 1 ต่อ 3 ค่าเรียน 2,100เยน/คน
คอร์สกึ่งไพรเวท นักเรียนตั้งแต่ 4คนขึ้นไป ขอให้นักเรียนมาปรึกษาทางโรงเรียนก่อน
คอร์สไพรเวท และคอร์สกึ่งไพรเวท ไม่เก็บค่าสมัคร และค่าแรกเข้า

สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศ (คอร์สออนไลน์)

สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในประเทศของตนเอง โดยมีเป้าหมายว่าในอนาคตจะมาเรียนที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนเจ็ทมีคอร์สออนไลน์เพื่อซัพพอร์ตนักเรียน
และสามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนแบบพบหน้ากันด้วยก็ได้ เป็นคอร์สแบบไฮบริด
รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน