เกี่ยวกับโรงเรียน JET

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ถึงทุกท่านที่มีความตั้งใจที่จะมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

 อาจจะมีบางคนคิดว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตพัฒนาไปมากมายขนาดนี้การไปเรียนต่างประเทศหรือการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นจะมีประโยชน์อะไรไหม แต่จากที่ฉันได้พบเจอนักเรียนมากกว่า 3000 คนในช่วงการเป็นอาจารย์มามากกว่า 20 ปี ทุกคนล้วนพูดว่า “ประสบการณ์ที่ได้จากการไปเรียนต่างประเทศ” นั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า การไปเรียนต่างประเทศนั้นคือการที่ต้องไปอยู่คนเดียวในดินแดนต่างชาติ ภาษาก็สื่อสารไม่ค่อยเป็น ทำให้เราได้พบประสบการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้แต่ละครั้งที่เราได้สั่งสมเอาไว้ จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรสามารถทดแทนได้

 โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1988 ที่ผ่านมาเราได้สร้างโรงเรียนของเราด้วยการที่นักเรียนและอาจารย์แต่ละคนได้ช่วยกันยกระดับกันและกันเพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายและความฝันที่ยิ่งใหญ่ และจากนี้ต่อไปเราก็จะพยายามที่จะเป็นโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

 ที่ห้องเรียนของเรามีคำขวัญที่ว่า “ฟ้าจะช่วยคนที่ช่วยตนเอง” ติดอยู่ คนที่สามารถเล่าเรียนได้ด้วยตนเอง หมั่นเพียรได้ด้วยตนเอง ก็จะได้รับความสุข ขอให้นักเรียนต่างชาติทุกท่านจงเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจนมีความสามารถไม่แพ้ใคร ฉันหวังว่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่ญี่ปุ่นจะช่วยทำให้อนาคตของทุกท่านมั่งคั่ง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

山口 閑子

ยามากุจิ ชิสึโกะ
Yamaguchi Shizuko

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education & Experience

จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ปี 2010 เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าอาจารย์
ปี 2019 เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี 2021 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Profile Picture

คณะกรรมการบริหาร

金美齢

อ.คิน บิเร
Kin Birei

ประธานคณะกรรมการบริหารกิติมศักดิ์

Education & Experience

จบการศึกษาปริญญาเอก เอกวิชาวิจัยอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดะ
หลังจากผ่านประสบการณ์การเป็นนักวิจัยพิเศษมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และ อาจารย์มหาวิทยาลัยวาเซดะได้รับตำแหน่งที่ปรึกษากลยุทธ์ประจำสำนักประธานาธิบดีไต้หวัน (ระหว่างวันที่ 21 พค. 2000 ถึง วันที่ 20 พค. 2006)
รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวนการตั้งแต่ตอนก่อตั้งโรงเรียนจนถึงเดือนมีนาคม ปี 2000 และ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจนถึงเดือนมีนาคม ปี 2014
ปี 2017 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยชั้นมงกุฎแสงอ่อน(旭日小綬章:The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) เนื่องจากผลงานการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น

Profile Picture

越野充博

อ.โคชิโนะ มิสึฮิโระ
Koshino Mitsuhiro

ประธานคณะกรรมการบริหาร

Education & Experience

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ปัจจุบันปฏิบัติมีตำแหน่งเป็นประธานบริษัทโคชิโนะวิศวกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตคิตะ (Kita-ku) กรุงโตเกียวซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี และยังเป็นประธานหอการค้าสาขาคิตะ ในกรุงโตเกียวอีกด้วย
เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2000 และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2014

Profile Picture

井上靖夫

อ.อิโนะอุเอะ ยาสุโอ
Inoue Yasuo

สมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

Education & Experience

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมนี
เริ่มเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกประสานงานหลักสูตรหลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2021 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
เคยเป็นอาจารย์บรรยาย ระดับปริญญาโท เอกวิชาวิจัยการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยวาเซดะ และเคยเป็นคณะกรรมการในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวญี่ปุ่นในคณะกรรมการวัฒนธรรม

Profile Picture

ปรัชญาของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

ให้การอบรมเพื่อสร้างผู้เข้าใจความดีของประเทศญี่ปุ่น และสร้างความเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและด้านอื่นๆให้แก่นักเรียนต่างชาติทุกคนโดยผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง และสามารถเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และอื่นๆของญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งด้วยตนเองจากมุมมองที่กว้าง
โดยที่ในการสอนวิชาที่จำเป็น และการแนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยขึ้นไป หรือการแนะแนวเพื่อการหางานนั้นจะเป็นการดำเนินการด้วยความพยายามให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในมิติที่สูงขึ้นกว่าวัตถุประสงค์ข้างต้น

ภาพของทรัพยากรบุคคลที่เราจะสร้าง

ทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความยืดหยุ่นและมุมมองที่เข้าใจค่านิยมที่หลากหลายโดยผ่านการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนต่างชาติที่อยู่ภายในวัฒนธรรมที่แตกต่างที่ชื่อว่าญี่ปุ่น และทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิดอย่างเข้าใจวิธีคิดของคนญี่ปุ่น มีมารยาทและคำนึงถึงฝ่ายตรงข้าม

คำขวัญประจำโรงเรียน

「天は自ら助くる者を助く」
「ฟ้าจะช่วยคนที่ช่วยตนเอง」

ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JET

ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน
รับนักเรียนได้สูงสุด/จำนวนห้องเรียน
จำนวนอาจารย์ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน เดือนต.ค. ปี 2023)
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อปี
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน เดือนต.ค. ปี 2023)
สัญชาติของนักเรียน (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน เดือนต.ค. ปี 2023)
อัตราการผ่าน JLPT (เฉลี่ยระหว่างปี 2018~2022)
คะแนนเฉลี่ย EJU(ระหว่างปี 2018~2022)
เส้นทางในอนาคตหลังจบการศึกษา (เฉลี่ยปีการศึกษา 2018~2023)
จำนวนผู้สอบเข้าสถาบันการศึกษาต่อได้ (ปี 2001~2022)
นักเรียนที่ทำงานพิเศษในปัจจุบัน

ประวัติของโรงเรียน

มี.ค. 1988ได้รับใบอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ ชิบะนากะ (柴永国際学園)
เม.ย. 1988เปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JET
เม.ย. 1989เป็นโรงเรียนผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ(日本語教育振興協会)
ส.ค. 1989เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดังกล่าว
เม.ย. 2000ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นให้เป็นโรงเรียนเตรียม(ทั้งประเทศญี่ปุ่นมีเพียง12แห่งรวมโรงเรียนเราแล้ว)
เม.ย. 2002เริ่มเปิดการเรียนการสอนคอร์สฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
ต.ค. 2004รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่นที่ 1) จำนวน 20 ท่าน
ต.ค. 2006รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่นที่ 2) จำนวน 20 ท่าน
ต.ค. 2012รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่นที่ 3) จำนวน 10 ท่าน
ต.ค. 2014อ.คินบิเร ประธานคณะกรรมการบริหารได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเนื่องจากเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่วงการการศึกษา (เป็นคนแรกในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ)
ธ.ค. 2014รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่นที่ 4) จำนวน 8 ท่าน
ต.ค. 2015รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (รุ่นที่ 5) จำนวน 4 ท่าน
พ.ย. 2017อ.คินบิเร ประธานคณะกรรมการบริหารกิติมศักดิ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตอุทัยชั้นมงกุฎแสงอ่อน เนื่องจากเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่การเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น