คอร์สเตรียมสอบJLPT

โรงเรียนเจ็ทมีคอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคม 2022โดยเป็นการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM สำหรับนักเรียนที่ตั้งเป้าจะสอบ N1 และ N2

ทีมอาจารย์ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเจ็ทซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจว่ามีอัตราส่วนนักเรียนสอบผ่าน JLPTระดับN1ไม่ต่ำกว่า70%และมีนักเรียนสอบผ่าน N2ไม่ต่ำกว่า80% จะมาสรุปประเด็นสำคัญและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่าย

เนื่องจากคอร์สนี้จะกำหนดวิชาเรียนในแต่ละวันของสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนได้ โดยแต่ละวิชาจะเรียน 10 ครั้ง วันจันทร์วิชาคันจิคำศัพท์ วันอังคารวิชาการฟัง วันพุธวิชาการอ่าน วันพฤหัสวิชาไวยากรณ์

หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ ทางโรงเรียนจะอัพโหลดวีดีโอให้ดูทางยูทูบ

กำหนดการและค่าเรียนของปี 2022

คอร์สเตรียมสอบ
JLPT
ระยะเวลาเวลาเรียน
(เวลาญี่ปุ่น)
ค่าเรียน
ห้อง N1วันที่ 18 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
(วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส)
18:30~20:10
(มีพัก 10 นาที)
ทุกวิชา 110,000เยน
1วิชา 30,000เยน
2วิชา 60,000เยน
3วิชา 90,000เยน
ห้อง N2วันที่ 18 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
(วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส)
17:00~18:40
(มีพัก 10 นาที)
ทุกวิชา 110,000เยน
1วิชา 30,000เยน
2วิชา 60,000เยน
3วิชา 90,000เยน

กำหนดเวลาเรียนของแต่ละวิชา (N1・N2 วันเดียวกัน)

คันจิ・คำศัพท์การฟังการอ่านไวยากรณ์
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส
เมษายน วันที่ 18, 25
พฤษภาคม วันที่ 9, 16, 23, 30
มิถุนายน วันที่ 6, 13, 20, 27
เมษายน วันที่ 19, 26
พฤษภาคม วันที่ 10, 17, 24, 31
มิถุนายน วันที่ 7, 14, 21, 28
เมษายน วันที่ 20, 27
พฤษภาคม วันที่ 11, 18, 25
มิถุนายน วันที่ 1, 8, 15, 22, 29
เมษายน วันที่ 21, 28
พฤษภาคม วันที่ 12, 19, 26
มิถุนายน วันที่ 2, 9, 16, 23, 30

※ตารางข้างต้นเป็นเพียงกำหนดการ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
※ทุกวิชาจะเปิดก็ต่อเมื่อมีนักเรียนตั้งแต่ 3คนขึ้นไป
※มีค่าหนังสือเรียนอีกต่างหาก(1200เยน~1800เยน/1วิชา)

กลุ่มเป้าหมาย

20นักเรียนที่ต้องการสอบ JLPT N1 หรือ N2 ที่จะจัดสอบในเดือน กรกฎาคม 2022

วิธีสมัคร

 1. นักเรียนสามารถสมัครโดยเข้าลิงค์ กูเกิลฟอร์มผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
 2. ทางโรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าเรียนไปให้ ขอให้นักเรียนโอนเงินมาที่บัญชีที่กำหนด เงินที่โอนมาแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

https://forms.gle/Xoc57vTPbvhH3Pgo6

คอร์สฤดูร้อน(ฤดูร้อนของญี่ปุ่นคือตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม)

คอร์สนี้จะเปิดสอนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม เป็นคอร์สระยะ 6 สัปดาห์
ในช่วง 4 สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม จะเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปโดยแยกตามระดับชั้นที่เหมาะกับระดับของนักเรียน และนักเรียนจะได้เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภายในโรงเรียนที่จะจัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมด้วย นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเช่น การทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆภายในกรุงโตเกียว การไปดูคาบูกิ และการไปดูดอกไม้ไฟด้วย
ในช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนสิงหาคม จะเป็นการเรียนโดยเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการสนทนาให้กับนักเรียน พร้อมๆกับการศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับไวยากรณ์ไปด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการสนทนาด้วยความสนุก

กำหนดการและค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2022

คอร์สฤดูร้อนระยะเวลา
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป1 กรกฎาคม ~ 29 กรกฎาคม 2022
(4 สัปดาห์)
ต้นⅠ/ต้นⅡ /
กลางⅠ/ กลางⅡ
67,000 เยน
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น1 สิงหาคม ~ 12 สิงหาคม 2022
(2 สัปดาห์)
ต้นⅠ/ต้นⅡ /
กลางⅠ/ กลางⅡ
40,000 เยน

※ค่าสมัคร20,000円+ค่าแรกเข้า25,000円
※หลังจากจบคอร์สฤดูร้อนแล้วนักเรียนสามารถเรียนต่ออีก 4 สัปดาห์คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน โดยเรียนต่อในชั้นเดียวกับช่วงเดือนกรกฎาคม (ค่าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 16 กันยายน คือ 174,000เยน)
※ค่าหนังสือให้นักเรียนจ่ายตามจริงตามราคาที่โรงเรียนซื้อมาจากร้านหนังสือ และค่าเอกสารประกอบการเรียนเก็บล่วงหน้า เดือนละ 400 เยน
※นักเรียนจะต้องซื้อประกันภัยจ่ายชดเชยอุบัติเหตุ (ค่าเบี้ยประกันเดือนละ 200 เยน) ประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการป่วย หรือบาดเจ็บทั่วๆไป ดังนั้นนักเรียนจึงต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับคนไปเที่ยวต่างประเทศจากประเทศตัวเองมาด้วย

ชั่วโมงเรียน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม (ระยะเวลา 4 สัปดาห์) จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-12:40น. และหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ แต่ว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีชั่วโมงเรียนช่วงบ่ายสัปดาห์ละ 1-2 วัน
 • ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 12 สิงหาคม (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00-12:40น. แหละหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์
  ※วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เป็นวันหยุดราชการแต่มีเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นต้น จนถึงชั้นกลาง

วิธีสมัคร

 1. ต้องส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 4 ใบ (4cm ×3cm) และสำเนาพาสปอร์ตมาที่โรงเรียนทางไปรษณีย์ก่อนวันเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน (สามารถส่งเป็น ไฟล์ PDF หรือแนบไฟล์มาใน E-mail ได้)
 2. เมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครแล้ว จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครคัดเลือก และค่าเข้าศึกษาให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมาตามยอดเงินที่ระบุในใบนั้น
 3. เมื่อตรวจสอบยืนยันยอดเงินโอนได้แล้ว ทางโรงเรียนจะส่งใบอนุญาตให้เข้าเรียนไปให้
  ※ เงินที่ชำระมาแล้ว จะไม่คืนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
 4. นักเรียนต้องไปยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่า Working Holiday ที่สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเอง

คอร์สไพรเวท

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ นอกจากคอร์สไพรเวทแล้ว นอกจากคอร์สไพรเวทแบบตัวต่อตัวแล้ว ยังมีคอร์สกึ่งไพรเวทด้วย คือสามารถเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ถึง 5 คน
ทางโรงเรียนสามารถออกแบบคอร์สตามวัตถุประสงค์ต่างๆของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น อยากเน้นการฝึก 「พูด」 อยากเรียน 「คันจิ」 อยากติวสอบJLPT อยากเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อยากเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
ที่ผ่านมาเคยได้รับงานจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้สอนนักรียนที่จะมาทำงานพยาบาล นอกจากนั้นยังเคยได้รับงานจากหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศด้วย
สามารถสอนแบบออนไลน์ก็ได้ และให้ไปสอนนอกสถานที่ก็ได้
รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน

คอร์สไพรเวท /
คอร์สกึ่งไพรเวท
(คาบละ 50 นาที)

คอร์สไพรเวท ตัวต่อตัว 5,500 เยน
คอร์สกึ่งไพรเวท นักเรียน 2 คน 3,000เยน/คน
คอร์สกึ่งไพรเวท นักเรียน 3 คน 2,100เยน/คน
หากจะเรียนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป เงื่อนไขเป็นไปตามตกลง

※ไม่เก็บค่าสมัครและค่าแรกเข้า