ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน

หอพัก

ทางโรงเรียนสามารถแนะนำหอนักเรียนของJET(หอนิชิได) และหออื่นๆที่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนได้

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆที่นักเรียนของโรงเรียนเจ็ทสามารถขอได้

กิจกรรมประจำปี

ขอแนะนำงานอีเวนต์ต่างๆของโรงเรียนที่จัดเป็นประจำทุกปี

ปฎิทินกิจกรรม

นี่คือกำหนดการต่างๆของโรงเรียน ได้แก่พิธีเข้ารับการศึกษา พิธีจบการศึกษา ช่วงวันหยุดหน้าร้อนเป็นต้น

Q&A การใช้ชีวิตในโตเกียว

นี่คือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในกรุงโตเกียว ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆว่าราคาเท่าไหร่ เป็นต้น