คอร์สและหลักสูตร

ที่โรงเรียน JETของเรามีคอร์สเตรียมศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญาตรีหรือปริญญาโท และ คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะหางานในประเทศญี่ปุ่นหรือเรียนต่อโรงเรียนเฉพาะทาง
นอกจากนั้น ยังมีคอร์สระยะสั้นและคอร์สออนไลน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนเฉพาะตัวของนักเรียน

คอร์สเตรียมศึกษาต่อ

・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 2 ปี
・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1.5 ปี
・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1 ปี

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

・คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

คอร์สระยะสั้นและคอร์สอื่นๆ

・คอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 เดือน
・คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
・คอร์สซัมเมอร์
・คอร์สไพรเวท

คอร์สออนไลน์

・คอร์สออนไลน์ ซัมเมอร์
・คอร์สออนไลน์ เตรียมสอบ N1
・คอร์สออนไลน์ เตรียมสอบ N2
・คอร์สออนไลน์ เตรียมสอบคณิตศาสตร์ EJU
・คอร์สออนไลน์ ไพรเวท

※คอร์สดังต่อไปนี้สามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้บางส่วน หรือทั้งหมดของคอร์ส
・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1 ปี
・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1.5 ปี
・คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 2 ปี
・คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
・คอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 เดือน
・คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ