日本語 English 한글 中國語 ภาษาไทย Bahasa Indonesia Français
 
 
  Japanese version only  
  Japanese version only Japanese version only Japanese version only JET Blog JET Blog  
 

ถามตอบเรื่องการใช้ชีวิตที่โตเกียว

Q: ค่าเช่าหอประมาณเท่าไหร่

A:  ห้องขนาด 6เสื่อ(10㎡) มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 8~9 หมื่นเยน ตอนทำสัญญาครั้งแรกนอกจากจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนแรกแล้ว ยังต้องจ่ายค่าขอบคุณเจ้าของบ้าน และค่าประกันอีกด้วย หอใหม่ๆส่วนมากจะเรียกเก็บค่าขอบคุณและค่าประกันอย่างละ 2 เดือน ดังนั้นนักเรียนจึงควรจะเตรียมเงินไว้อย่างน้อยๆ 5~6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน


Q: เงินค่าขอบคุณ และค่าประกันคืออะไร

A: เงินค่าขอบคุณก็คือค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา เงินนี้ไม่ว่าอย่างไรจะไม่ได้รับคืน เงินค่าประกันก็คือเงินที่ฝากไว้ประกันกรณีทำห้องเสียหาย หรือไม่จ่ายค่าห้อง เงินนี้หลังจากหักค่าซ่อมแซมห้องแล้ว จะคืนให้ตอนนักเรียนย้ายออก


Q:ตอนเช่าหอ ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่

A: จำเป็นต้องมี แต่ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนJET ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ค้ำประกันให้เอง นักเรียนจึงสบายใจได้ (แต่นักเรียนจะต้องฝากเงินเท่ากับค่าเช่า 1 เดือนไว้ที่โรงเรียน)


Q: ค่าอาหารประมาณเท่าไหร่

A: หากนักเรียนทำกับข้าวกินเอง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4~6หมื่นเยน แต่หากทานข้างนอกจะเสียประมาณมื้อละ 600 เยนเป็นอย่างต่ำ


Q: นอกจากนั้นแล้ว ในแต่ละเดือนจะต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง

A: ค่ารถไฟมาโรงเรียนเดือนละ 5000เยน~1หมื่นเยน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส ประมาณ 5,000 เยน~1หมื่นเยน และยังมีค่าอื่นๆอีกประมาณ 2~3 หมื่นเยน รวมๆแล้วนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกจากค่าเรียนประมาณ 110,000 ~ 130,000 เยนเป็นอย่างต่ำ


Q: ทำงานพิเศษได้ไหม

A: สำหรับนักเรียนต่างชาติ ตามกฏหมายกำหนดให้ทำงานพิเศษได้สัปดาห์ละไม่เกิน 28 ชั่วโมง หากนักเรียนจะเริ่มทำงานพิเศษเลยตั้งแต่เพิ่งมาถึงญี่ปุ่น จะค่อนข้างลำบาง ทางโรงเรียนจึงอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้เฉพาะนักเรียนที่เข้าประเทศญี่ปุ่นเกิน 3 เดือนแล้ว แต่ว่าตามกฏหมายห้ามทำงานใน บาร์ ร้านปาจิงโกะ หรือธุรกิจค้าประเวณี และทางโรงเรียนห้ามนักเรียนที่เรียนอยู่ในคอร์สเตรียมศึกษาต่อทำงานพิเศษโดยเด็ดขาด


Q: ตามปกตินักเรียนทำงานพิเศษแบบไหนบ้าง

A: โดยมากจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ ล้างจาน ตามร้านอาหาร หรือไม่ก็ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ค่าแรงชั่วโมงละประมาณ 900 เยน


Q: หากป่วย หรือ บาดเจ็บ จะทำอย่างไร

A: ทางโรงเรียนมีกฏว่านักเรียนทุกคนจะต้องเข้าระบบประกันสังคม เมื่อมีประกันแล้ว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพียง 30% แต่ทว่า นักเรียนที่มาเรียนระยะสั้นไม่เกิน 90 วันไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ จึงจำเป็นต้องซื้อประกันท่องเที่ยวต่างประเทศมาจากประเทศของตัวเอง

นอกจากนั้น หากนักเรียนได้รับบาดเจ็บ หรือพลาดไปทำให้ใครบาดเจ็บในช่วงเวลาเรียน หรือขณะเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนจะได้รับเงินชดเชยจากประกันอุบัติภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ ตามมูลค่าดังตารางข้างล่างนี้ ค่าประกันอุบัติภัยนี้เพียงปีละ 2,000 เยน และสำหรับนักเรียนต่างชาติ เดือนละ 200 เยน ทางโรงเรียนจึงต้องให้นักเรียนทุกคนเข้าระบบประกันนี้


เสียชีวิต หรือพิการถาวร นอนโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาล รับผิดชอบชดเชย
(ต่อบุคคล)
รับผิดชอบชดเชย
(ต่อบสิ่งของ)
1.7ล้านเยน วันละ 2,400เยน วันละ 1,500เยน คนละ 50 ล้านเยน
อุบัติเหตุครั้งละ 500 ล้านเยน
อุบัติเหตุครั้งละ 5ล้านเยน (กรณีที่ไม่ต้องชดใช้ 0 เยน)

Q: กลัวแผ่นดินไหว・・・

A: าคารโรงเรียนก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีโครงสร้างเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว แม้จะมีแผ่นดินไหวใหญ่ ในโรงเรียนก็ยังปลอดภัย แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมาอาคารโรงเรียนก็ปลอดภัย และหอของโรงเรียนก็ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการซ้อมป้องกันอุบัติภัยเป็นประจำ นักเรียนจึงสบายใจในความปลอดภัยได้